Πώληση σε τρισδιάστατα τυπωμένα πλαστικά σετ

Αυτή η πώληση είναι για σετ πέντε (5) RANDOM 3D Printed Plastic Cookie Cutters. Αυτοί είναι κόπτες που τυπώσαμε πάρα πολλά. Είναι έτοιμα για αποστολή την επόμενη μέρα. Εάν αγοράσετε άλλα είδη, δεν θα ισχύουν οι κανονικοί χρόνοι επεξεργασίας.

Δεν μπορείτε να επιλέξετε ποιοι κόπτες θα είναι στο κουτί. Θα επιλέξουμε τυχαία για εσάς.

Αυτοί είναι νέοι κόπτες και δεν είναι κόπτες OOPS.

Υποβάλετε τυχόν ερωτήσεις πριν από την αγορά.