Ημερολόγιο

Το ημερολόγιό μας σας δίνει τις ημερομηνίες που κλείνουμε ή / και μην στέλνουμε. Τις ημέρες που το αμερικανικό ταχυδρομείο είναι κλειστό δεν θα στείλουμε.